Steve’s letter

images-14Steve, AKA Philip Jordan

Full letter. For a shorter typed snippet click HERESteve's Letter pg 1 Steve's letter pg 2 Steve's letter pg 3 Steve's letter pg 4 Steve's letter pg 5 Steve's letter pg 6 Steve's letter pg 7